Khách hàng

Khách hàng

Khách hàng

Khách hàng

Khách hàng
Khách hàng
Danh mục sản phẩm
Mr. Quang
098 4748 246
091 766 7864
dienlanhqtc@gmail.com
Danh mục máy lạnh
Tin tức nổi bật
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • Slider
 • daikin
 • BEKO
 • MIDEA
 • ASANZO
 • KANGAROO
 • SHARP
 • Mitsubishi
 • toshiba
 • TCL
 • PHILIPS
 • aqua
 • mitsubishi heavy
 • SKYWOTH
 • ZANAKY
 • GAEE
 • SONY
PR PR

KHÁCH HÀNG CỦA Q.T.C

01-02-2015 09:44:18 PM // 117 lượt xem

*Công trình: Các khách hàng của Q.T.C

Nhân viên công ty đang làm việc tại nhà máy Bayer đồng nai (khu công nghiệp AMATA)

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Nhân viên công ty đang bảo trì máy lạnh tại nhà dân thành phố biên hòa.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Nhân viên công ty đang làm việc tại nhà máy DHL đồng nai (khu công nghiệp biên hòa 2)

 

Trong hình ảnh có thể có: bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Nhân viên cty sửa máy lạnh tại trạm ATM Ngân hàng Eximbank
Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Nhân viên công ty đang làm việc tại nhà máy Bayer Bình dương 

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

 

Nhân viên công ty đang làm việc tại nhà máy red bull Bình dương 

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Nhân viên công ty đang làm việc tại nhà máy METECNO VIỆT NAM (KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 2) 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Nhân viên công ty đang làm việc tại nhà máy MÁY NÉN KHÍ FUSHENG LẮP HỆ THỐNG ĐIỆN (KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA 2) 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Nhân viên công ty đang làm việc tại CÔNG TY Ô TÔ TAY Á QUẬN 12 TP. HCM 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Nhân viên công ty đang làm việc tại CÔNG TY Ô TÔ NAM PHÁT (TÂN VẠN BÌNH DƯƠNG)

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Nhân viên công ty đang làm lắp hệ thống chiếu sáng công cộng khu cộng nghiệp 2

Trong hình ảnh có thể có: đám mây, bầu trời và ngoài trời

Nhân viên đang làm việt tại  Cty Cổ Phần địa ốc đồng nai .

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Nhân viên đang làm việt tại  cây xăng thạnh phú đồng nai .

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Nhân viên đang làm việt tại  nhà máy giấy bình dương .

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Nhân viên đang làm việt tại thay block 10hp nhà máy khu công nghiệp  bình dương .

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHÂN VIÊN CÔNG TY LÀM VIỆC TẠI CÁC CỒNG TRÌNH VÀ NHÀ DÂN

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, giày và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ô tô, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, trẻ em và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: giày và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

 

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

]Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 

 

 

 •  VÀ MỘT SỐ CÔNG TY KHÁC .

-         Cty  TNHH ÔTÔ Bắc Quang, địa chỉ khu công nghiệp Biên Hòa 1 Đồng Nai.

-         Cty TNHH máy Xây Dựng. số 10 đường 2A khú công nghiệp Biên Hòa 2 đồng Nai.

-         Ngân hang TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank ,địa chỉ 118, Quốc Lộ 1A đồng Nai.

-         Ngân hang TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank ,địa chỉ  Phạm Văn Thuận P.Tân Tiến BH- ĐN.

-         Cty  Cổ phần Đất xanh Đồng Nai , Địa chỉ 11 Lô C1 QL51 Phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

-         Cty TNHH Metecno ( Việt Nam). Địa chỉ Số 13 đường 16 A, KCN  Biên Hòa 2, Đồng Nai.

-          Khu du lịch Câu Lạc Bộ Xanh. Địa chỉ Phước Tân - Long Thành - Đồng Nai.

-          Cty TNHH Bayer Việt Nam chi nhánh Đồng Nai. Địa chỉ Lô 118/4 KCN Amata, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

-          Cty TNHH Bayer Việt Nam chi nhánh Bình Dương. Địa chỉ Ấp 4, Xã Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương.

-          Hiệp hội thương mại Đài Loan Đồng Nai. Địa chỉ SÔ1, ĐƯỜNG 16A, KCN BIÊN HÒA 2,TP.BIÊN HÒA ĐỒNG NAI

-          Nhà máy Hóa Chất Đồng Nai. Địa chỉ đường số 1 khu công nghiệp Biên Hòa 1 Đồng Nai.

-         Cty CP Tổng cty Vình Phú. Địa chỉ Số 990-Xa lộ Hà Nội, KP2, P.Bình Đa, Biên Hòa Đồng Nai.

-         Cty TNHH Vitrac Long Bình. Địa chỉ  số 03, Đường 16A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2 Đồng Nai.

-         Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Giao Thông Vận Tải Đồng Nai. Địa chỉ  số 24 Đường 2 KCN Biên Hòa 2 –  Biên Hòa – Đồng Nai.

-          Công Ty TNHH SX-TM Phương Lương. Địa chỉ tổ 5, kp3, P Trảng Dài, Biên Hòa – Đồng Nai.

-         Công Ty TNHH MTV kim Hồng Long. Địa chỉ ấp 2, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai.

-         Công Ty CP Da Thuộc Wei Tai Việt Nam. Địa chỉ KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch Đồng Nai.

-         Công Ty CP VLXD Thế Giới Nhà. Địa chỉ ấp Tân Cang, xã Phước Tân Biên Hòa – Đồng Nai.

-         Công Ty TNHH Thái Cường Phát. Địa chỉ số 10/01/21B, Tổ 35, KP 9, P Tân Phong, Biên Hòa – Đồng Nai.

-         Công Ty TNHH Chuyển phát nhanh DHL. Địa chỉ số 6 đường Thăng Long, Phường 4 , Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

-      Công ty TNHH YOSHIDA VIỆT NAM . Địa chỉ đường NA1, KCN Mỹ Phước 2, Bên Cát , Bình Dương.
Tin khác
Hỗ trợ thanh toán
 • ntt89.bt@gmail.com
 • ntt89.bt@gmail.com
 • ntt89.bt@gmail.com
 • ntt89.bt@gmail.com
Đăng ký nhận mail
backtop