Máy lạnh - EQTC Mua Bán Sữa Chữa Điện Lạnh, điện dân dụng

Máy lạnh - EQTC Mua Bán Sữa Chữa Điện Lạnh, điện dân dụng

Máy lạnh - EQTC Mua Bán Sữa Chữa Điện Lạnh, điện dân dụng

Máy lạnh - EQTC Mua Bán Sữa Chữa Điện Lạnh, điện dân dụng

Máy lạnh - EQTC Mua Bán Sữa Chữa Điện Lạnh, điện dân dụng
Máy lạnh - EQTC Mua Bán Sữa Chữa Điện Lạnh, điện dân dụng
Mr. Quang
098 4748 246
091 766 7864
dienlanhqtc@gmail.com
Danh mục điện lạnh
Danh mục điện gia dụng
Danh mục điện công nghiệp
Danh mục máy lạnh
Tin tức nổi bật
 • Slider
 • Slider
 • Slider

Máy lạnh

Máy lạnh Panasonic CU/CS-KC9QKH-8  1HP
Giá: 7.400.000 Đ

Máy lạnh Panasonic CU/CS-KC9QKH-8 1HP

ĐIỀU HOÀ 1 CHIỀU MÁY LẠNH THƯỜNG 1HP
Máy lạnh Panasonic CU/CS-KC9QKH-8 1HP
Mã lực: 1HP
Tiết kiệm điện: Máy lạnh thường
Máy lạnh Panasonic CU/CS-S9RKH-8 1HP
Giá: 10.050.000 Đ

Máy lạnh Panasonic CU/CS-S9RKH-8 1HP

ĐIỀU HOÀ 1 CHIỀU MÁY LẠNH INVERTER 1HP
Máy lạnh Panasonic CU/CS-S9RKH-8 1HP
Mã lực: 1HP
Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9SKH-8  1HP
Giá: 7.700.000 Đ

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9SKH-8 1HP

ĐIỀU HOÀ 1 CHIỀU MÁY LẠNH THƯỜNG 1HP
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N9SKH-8 1HP
Mã lực: 1HP
Tiết kiệm điện: Máy lạnh Thường
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU9TKH-8 1HP
Giá: 9.750.000 Đ

Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU9TKH-8 1HP

ĐIỀU HOÀ 1 CHIỀU MÁY LẠNH INVERTER 1HP
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU9TKH-8 1HP
Mã lực: 1HP
Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU9SKH-8 1HP
Giá: 14.400.000 Đ

Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU9SKH-8 1HP

ĐIỀU HOÀ 1 CHIỀU MÁY LẠNH INVERTER 1HP
Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU9SKH-8 1HP
Mã lực: 1HP
Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9TKH-8 1HP
Giá: 10.950.000 Đ

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9TKH-8 1HP

ĐIỀU HOÀ 1 CHIỀU MÁY LẠNH INVERTER 1HP
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9TKH-8 1HP
Mã lực: 1HP
Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-U9SKH-8  1HP
Giá: 10.550.000 Đ

Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-U9SKH-8 1HP

ĐIỀU HOÀ 1 CHIỀU MÁY LẠNH INVERTER 1HP
Máy lạnh Panasonic 1 HP CU/CS-U9SKH-8 1HP
Mã lực: 1HP
Tiết kiệm điện: Máy lạnh Inverter
Máy lạnh Panasonic CU/CS-KC12QKH-8 1.5HP
Giá: 9.590.000 Đ

Máy lạnh Panasonic CU/CS-KC12QKH-8 1.5HP

ĐIỀU HOÀ 1 CHIỀU MÁY LẠNH THƯỜNG 1.5HP
Máy lạnh Panasonic CU/CS-KC12QKH-8 1.5HP
Mã lực: 1.5
Tiết kiệm điện: Máy lạnh Thường
Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU12SKH-8  1.5HP
Giá: 17.550.000 Đ

Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU12SKH-8 1.5HP

ĐIỀU HOÀ 1 CHIỀU MÁY LẠNH INVERTER 1.5HP
Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU12SKH-8 1.5HP
Mã lực: 1.5HP
Tiết kiệm điện: Máy lạnh INVERTER
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12TKH-8  1.5HP
Giá: 13.500.000 Đ

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12TKH-8 1.5HP

ĐIỀU HOÀ 1 CHIỀU MÁY LẠNH INVERTER 1.5HP
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12TKH-8 1.5HP
Mã lực: 1.5HP
Tiết kiệm điện: Máy lạnh INVERTER
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12SKH-8 1.5HP
Giá: 12.750.000 Đ

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12SKH-8 1.5HP

ĐIỀU HOÀ 1 CHIỀU MÁY LẠNH KHÔNG INVERTER 1.5HP
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12SKH-8 1.5HP
Mã lực: 1.5HP
Tiết kiệm điện: Máy lạnh INVERTER
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU12TKH-8 1.5HP
Giá: 12.100.000 Đ

Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU12TKH-8 1.5HP

ĐIỀU HOÀ 1 CHIỀU MÁY LẠNH INVERTER 1.5HP
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU12TKH-8 1.5HP
Mã lực: 1.5HP
Tiết kiệm điện: Máy lạnh INVERTER
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12SKH-8  1.5HP
Giá: 9.950.000 Đ

Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12SKH-8 1.5HP

ĐIỀU HOÀ 1 CHIỀU MÁY LẠNH THƯỜNG 1.5HP
Máy lạnh Panasonic CU/CS-N12SKH-8 1.5HP
Mã lực: 1.5
Tiết kiệm điện: Máy lạnh Thường
Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU18SKH-8 2HP
Giá: 27.150.000 Đ

Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU18SKH-8 2HP

ĐIỀU HOÀ 1 CHIỀU MÁY LẠNH INVERTER 2HP
Máy lạnh Panasonic CU/CS-VU18SKH-8 2HP
Mã lực: 2HP
Tiết kiệm điện: Máy lạnh INVERTER
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U18TKH-8 2HP
Giá: 20.550.000 Đ

Máy lạnh Panasonic CU/CS-U18TKH-8 2HP

ĐIỀU HOÀ 1 CHIỀU MÁY LẠNH INVERTER 2HP
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U18TKH-8 2HP
Mã lực: 2HP
Tiết kiệm điện: Máy lạnh INVERTER
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU18TKH-8 2HP
Giá: 18.500.000 Đ

Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU18TKH-8 2HP

ĐIỀU HOÀ 1 CHIỀU MÁY LẠNH INVERTER 2HP
Máy lạnh Panasonic CU/CS-PU18TKH-8 2HP
Mã lực: 2HP
Tiết kiệm điện: Máy lạnh INVERTER
Hỗ trợ thanh toán
 • ntt89.bt@gmail.com
 • ntt89.bt@gmail.com
 • ntt89.bt@gmail.com
Đăng ký nhận mail
Made by NTT® [ ntt89.bt@gmail.com ]
backtop